Badania archeologiczne a kłopoty na placu budowy

BADANIA ARCHEOLOGICZNE A KŁOPOTY NA PLACU BUDOWY

Nasza ziemia kryje w sobie wiele skarbów, które co jakiś czas pozwalają nam poznać nowe wątki historyczne. Wiele znalezisk archeologicznych następuje z czystego przypadku, kiedy to dany grunt przygotowywany jest przykładowo- pod zabudowę. Dla wielu z nas, każde znalezisko, które przedstawia część jakiejś historii to coś niesamowitego, do czego podchodzi się z ogromnym zainteresowaniem, jednakże dla niektórych może okazać się jedynie wielkim problemem.

Co się dzieje, kiedy na placu budowy dojdzie do znaleziska? Mianowicie, dla inwestorów zaczną się niemałe problemy, bowiem zdarzenie to zobowiązuje ich do wstrzymania budowy.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) określa m.in. przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Artykuł 115 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy stanowi, że kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. Z treści przywołanego przepisu wprost wynika, iż w sytuacji, kiedy w trakcie prac budowlanych dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego pojawi się przypuszczenie, iż jest zabytkiem- wówczas, zobowiązany jest do wstrzymania robót i powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wójta albo dyrektora urzędu morskiego.

Istotne jest, że w takiej sytuacji najprawdopodobniej dojdzie do konieczności zbadania całego terenu, a inwestor zobowiązany będzie na przerwanie prac na ten czas. Co więcej, w przypadku odkrycia zabytku posiadającego wyjątkową wartość, wojewódzki konserwator zabytków decyzją może przedłużyć prace na terenie budowy. Oznacza to tyle, że prace budowlane mogą zostać wstrzymane nawet na do 6 miesięcy, a zdarza się czasem tak, że jest to okres dłuższy.

Ważne w tym temacie jest to, że kosztami przeprowadzonych badań archeologicznych, jak i wstrzymania prac budowlanych obarcza się inwestora. Dlatego też, jeszcze przed rozpoczęciem robót, warto zlecić badania archeologiczne, które wykluczyłyby możliwość znajdowania się zabytków historycznych na placu budowy.

Badania archeologiczne wiążą się z koniecznością przeprowadzenia specyficznych prac, których koszt może być spory. Nadzór archeologa nad pracami ziemnymi, m.in. przy wykopach i przyłączach może zaoszczędzić sporo pieniędzy i nie wpływa na czas trwania robót, co jest dla wielu inwestorów niezwykle istotne.

Nadmienić pokrótce należy, że zatrudnienie archeologa do prac budowlanych konieczne jest w sytuacji, kiedy m.in. powinność taka wynika wprost z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, jak również, kiedy taki obowiązek zostanie nałożony przez konserwatora zabytków, w przypadku obszarów będących pod jego ochroną.

Warto więc, wziąć pod uwagę pewne kwestie jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych i ku przestrodze zatrudnić archeologa, który wykluczy ewentualną możliwość ujawnienia się skarbów na placu budowy. Inwestor zaoszczędzi zarówno na czasie, jak i ewentualnych kosztach.

Web: http://www.citihaus.pl

E-mail: biuro@citihaus.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s