Dom na działce rolnej

DOM NA DZIAŁCE ROLNEJ

Budowa domu to dla wielu z nas spełnienie najskrytszych marzeń i przystań dla dorastających dzieci, a następnie wnuków. Jednakże, budowa domu to bardzo kosztowna inwestycja, która sprawia, że wielu z nas szuka alternatywnych rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić parę groszy w budżecie przeznaczonym na spełnienia marzenia o własnym domu.

Szukając różnych rozwiązań i pomysłów związanych z rozpoczęciem budowy domu można natknąć się po drodze na rady dotyczące zakupu działki rolnej właśnie pod zabudowę. Dla wielu przekonywującym argumentem jest fakt, iż zazwyczaj tego typu działki kosztują mniej nawet o 70% niż pobliskie działki budowlane. Jednakże, gdyby zakup działki rolnej był na tyle prosty to z pewnością każdy z nas wybrałby zakup tańszej działki, aniżeli płaciłby więcej na zakup działki budowlanej.

Dnia 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585), która wprowadziła istotne zmiany, które ograniczają możliwość zakupu nieruchomości gruntowych.

Przechodząc do regulacji wprowadzonych wyżej wskazaną nowelizacją należy nadmienić, iż mocodawca w znacznej mierze ograniczył krąg osób, które mogą nabywać grunty rolne. Mianowicie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ziemię rolną będzie mógł swobodnie kupić jedynie rolnik indywidualny. Rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha , posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała co najmniej 5 lat w gminie na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez te 5 lat to gospodarstwo osobiście. Powyższe oznacza, że mocodawca wyłączył ze wspomnianej definicji osoby prawne. Pozostałe osoby, zatem i osoby prawne będą potrzebowały zgody na nabycie nieruchomości wydawanej w formie decyzji przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zmienione przepisy jasno precyzują, kto może nabyć nieruchomość rolną oraz jakie grunty może nabyć osoba niebędąca rolnikiem. Mianowicie, w przypadku niezabudowanej działki rolnej maksymalna powierzchnia została ograniczona do 30 arów. Jedyną możliwością na powiększenie obszaru swej działki rolnej jest zakup sąsiednich działek, również pod warunkiem, że w przypadku, gdy działki te są również rolne to powierzchnia nie może przekraczać 30 arów. Ciekawostką dla niektórych może być możliwość zakupu stojącego już domu na działce rolnej- wówczas, powierzchnia takiej działki może wynosić do 50 arów.

Należy pamiętać, że nie każda działka rolna nadaje się pod realizację przedsięwzięcia. By wykluczyć wszelkie wątpliwości należy udać się do urzędu celem zweryfikowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument o tyle istotny, bowiem zawiera zapisy, które jasno określają przeznaczenie każdej działki. Na tym etapie może dojść do sytuacji, że dana działka nie może zostać w żaden sposób zabudowana, póki obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli więc, udało nam się znaleźć idealną działkę rolną pod zabudowę to można przejść do dalszych etapów związanych z przedsięwzięciem budowlanym.

Może się tak zdarzyć, że w planie zagospodarowania przestrzennego teren danej działki przeznaczony jest pod uprawę. W takiej sytuacji, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu o zmianę planu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że istnieje ryzyko odrzucenia takiego wniosku, zatem konieczne jest dobre jego uzasadnienie.

Jeżeli chodzi o grunty klasy I- III to zmiana ich przeznaczenia nie jest już o tyle łatwa, jak w poprzednim przykładzie. Zmiana przeznaczenia takich działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga dodatkowo zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wiele gmin nie posiada planów zagospodarowania, a jeżeli już takie mają to mogą nie obejmować wszystkich terenów należących do danej gminy. W takiej sytuacji, plan zagospodarowania przestrzennego zastępuje wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej czy też decyzja o warunkach zabudowy. Istotnie jest to, że gdy chodzi o grunty wyższych klas, również w tym przypadku wymagana jest zgoda ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Pamiętać również należy, że plan zagospodarowania przestrzennego może nakładać dodatkowe wymogi zabudowy terenu, w tym m.in. może zostać narzucona minimalna powierzchnia działki. Dalej, istotna jest topografia działki i dostęp do drogi publicznej, jak również jej uzbrojenie. Jeżeli dane warunki nie zostaną spełnione, gmina może odmówić wydania zgody na budowę domu na działce rolnej. Co więcej, jeżeli właściciele przylegających działek prowadzą gospodarstwa rolne, odrolnienie terenu również może się okazać niemożliwe.

Na wstępie wskazane zostało ponadto, że zakup działki rolnej to raczej mniejszy koszt, aniżeli zakup działki budowlanej. Należy mieć jednak na uwadze dodatkowe koszty, które związane są z przekształceniem tej działki na cele budowlane. Przykładowo, po uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej czy też decyzji o warunkach zabudowy zobowiązani będziemy do uiszczania opłat rocznych w terminie do 30 czerwca każdego roku. Wysokość tych opłat wylicza się indywidualnie, bowiem koszt przekształcenia zależy od klasy gruntu i wielkości działki. Natomiast opłaty roczne stanowią 10% należności, która wyrażona jest w tonach ziarna żyta za każdy wyłączony z produkcji rolnej hektar. Opłatę roczną należy uiszczać zwykle przez pierwszych 10 lat. Jeśli jednak grunt ma bardzo niską jakość (IV-VI), nie musisz ponosić opłaty za odrolnienie.

Z pewnością, działki rolne mogą mieć więcej zalet, aniżeli działki wprost przeznaczone pod zabudowę. Najczęściej są one położone w pięknej i spokojnej okolicy, a wiele osób przytłoczonych zgiełkiem miasta poszukują właśnie takich terenów, które pozwolą im oderwać się od szarej i smutnej szarugi wielkich miast. Cena z pewnością też zachęca, jednakże warto mieć na uwadze pozostałe wymogi, które mogą nieco skomplikować proces budowy domu, jak i go uniemożliwić.

Web: http://www.citihaus.pl

E-mail: biuro@citihaus.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s